Diploma

Clinic Labradoodle

Certificaat Ontwollen

Certificaat Kat

Certificaat inpaktechniek

Certificaat Cairn Terrier

EHBO Certificaat

Certificaat Parasieten

Certificaat Dwergkees

Koppies Knippen

Certificaat Effileren op de kam